Contact

THE EBSTER

EBS Üliõpilasesinduse eesmärk on olla toeks igale tudengile koolikeskkonnas, pakkuda lisavõimalusi eneseteostuseks ja tekitada ühtset EBSi vaimu, mis seob ebsikaid kogu eluks! EBS Üliõpilasesinduse liikmed on kõik super ägedad, motiveeritud ja ettevõtlikud tudengid, kes annavad endast erinevate ürituste ja tegevuste korraldamisel maksimumi ja natuke peale!

THE FRONT LADIES

Communication Manager and Sponsorships

Charlotte Pärt

charlotte.part@ebs.ee

Chairman and Board Member

Liisa Maide

liisa.maide@ebs.ee

Education Manager

Vanessa Y.B. Roosmets

vanessa.roosmets@ebs.ee

Office Manager

Agnes Tavast

esindus@ebs.ee

THE FIELD MANAGERS

Liisa-Maria Lillepea – Editor in Chief

Kaisa Pilnik – Events Team Manager

Claudia Gross – Marketing Manager

Martin Mee – Sports Team Manager

Sirel Lember – Head of International Club